برنامه ریزی برای کنکور و مشاوره کنکور
مرور محاسبات سریع ریاضی

محاسبات سریع ریاضی

محاسبات تند و تیز ریاضی – تکنیک ضرب در ۱۱۱

آموزش تکنیک های محاسبات سریع ریاضی فصل اول : ضرب بخش 6 : محاسبه سریع حاصل ضرب عدد یک یا دو در عدد 111 برای محاسبه حاصل ضرب اعداد دو رقمی در عدد 11 باید مراحل زیر رو انجام بدی: گام اول: اول دوتا جای خالی بین عدد خالی بزار.…

محاسبات تند و تیز ریاضی – تکنیک ضرب در ۱۰۱

آموزش تکنیک های محاسبات سریع ریاضی فصل اول : ضرب بخش 5 : محاسبه سریع حاصل ضرب اعداد دورقمی در عدد 101 برای محاسبه ی حاصل ضرب اعداد دو رقمی در 101 کافیه عدد دورقمی موردنظر رو دوبار پشت سر هم بنویسی! بعله!! به همین راحتی !!…

محاسبات تند و تیز ریاضی – تکنیک ضرب در ۹۹

آموزش تکنیک های محاسبات سریع ریاضی فصل اول : ضرب بخش 4 : محاسبه سریع حاصل ضرب عدد یک یا دو در عدد 99 پاسخ حاصل ضرب اعداد یک یا دو رقمی در 99 از 2 بخش تشکیل میشه که در تصویر زیر مشخص شده است. رقم های سمت چپ پاسخ: همونطور که…

محاسبات تند و تیز ریاضی – تکنیک ضرب در ۲۵

آموزش تکنیک های محاسبات سریع ریاضی فصل اول : ضرب بخش 3 : محاسبه سریع حاصل ضرب عدد دلخواه در عدد 25 برای محاسبه حاصل ضرب اعداد در عدد 25 باید مراحل زیر رو انجام بدی: گام اول: دو بار عددی رو که میخوای در 25 ضرب کنی ، نصف کن.…

محاسبات تند و تیز ریاضی – تکنیک ضرب در ۱۵

آموزش تکنیک های محاسبات سریع ریاضی فصل اول : ضرب بخش 2 : محاسبه سریع حاصل ضرب عدد دلخواه در عدد 15 برای محاسبه حاصل ضرب اعداد در عدد 15 باید مراحل زیر رو انجام بدی: گام اول: عدد مورد نظر رو با نصف خودش جمع کن. گام دوم: به…

محاسبات تند و تیز ریاضی – تکنیک ضرب در ۱۱

آموزش تکنیک های محاسبات سریع ریاضی فصل اول : ضرب بخش 1 : محاسبه حاصل ضرب اعداد دورقمی در عدد 11 برای محاسبه حاصل ضرب اعداد دورقمی در عدد 11 باید مراحل زیر رو انجام بدی: گام اول: دو رقم رو با فاصله بنویس و بین آن ها جای یک…
.