آخرین فرصت !! برنامه ریزی ۴۵ روزه ویژه تابستان

( ۲۰ درصد تخفیف تا ۲۵ مرداد )

کلیک کنید

مرور برنامه ریزی 4 ماهه تا کنکور

برنامه ریزی 4 ماهه تا کنکور

برنامه ریزی ۴ ماهه برای کنکور ۹۸ – برای همه رشته ها

برنامه ریزی 4 ماهه برای کنکور 98 ؛ امروز تا کنکور چند روز مونده!؟ به نظرت چقدر زمان نیاز داری تا همه کتاب ها رو دو سه دور مرور کنی!  اینو نگفتم که استرس بگیری ، اینو گفتم که حواستو جمع کنی و با تمام وجود در این مسیر باقی مونده تلاش کنی.…