آخرین فرصت !! برنامه ریزی ۴۵ روزه ویژه تابستان

( ۲۰ درصد تخفیف تا ۲۵ مرداد )

کلیک کنید

مرور روش مطالعه شیمی

روش مطالعه شیمی

سری آموزش جامع خودخوانی – فصل دوم شیمی سوم (‌ترمودینامیک) – دیجی کنکور

  آموزش خودخوانی فصل دوم شیمی ۳ ( ترمودینامیک) نگاه کلی به فصل ✅ تعداد سوالات کنکور :  ۴ الی ۶ سوال (میانگین = ۴٫۴ سوال ) ✅ اهمیت این بخش (نسبت حجم فصل به تعداد سوال در کنکور) : ( نمره : ۴ از ۵) ✅ اهمیت مطالعه ی…

روش مطالعه شیمی ۲-فصل اول-ساختار اتم ها

 آموزش روش مطالعه فصل اول شیمی 2    نگاه کلی به فصل ✅ تعداد سوالات کنکور :  2 الی 3 سوال (میانگین = 2.8 ) ✅ اهمیت این بخش (نسبت حجم فصل به تعداد سوال در کنکور) : ( نمره : 5 از 5) ✅ اهمیت مطالعه ی کتاب درسی : (نمره…