بودجه بندی فارسی کنکور

بودجه بندی فارسی کنکور بسیار اهمیت دارد زیرا، ادبیات فارسی تنها درس عمومی با ضریب 4 است، و درسی است که تمامی رشته ها باید آن را پاسخ بدهند. برای دستیابی به یک رتبه عالی و تک رقمی باید حتما با بودجه بندی درس ها آشنایی کامل و البته دقیق داشته باشید. پس اگر می خواهید یک مطلب کامل در مورد بودجه بندی دروس را مطالعه نمایید، حتما تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

در رشته ریاضی، تجربی و انسانی، درس ادبیات فارسی اولین بخش در دفترچه عمومی کنکور است که باید تمامی رشته ها به آن پاسخ بدهند.

در این مقاله به طور کامل، اتفاقی که قرار است در کنکور امسال رخ دهد را بر اساس کنکور های سه سال گذشته، برای شما تشریح خواهیم کرد.

اهمیت ضریب فارسی در کنکور

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید؛ ضریب درس فارسی در رشته شماست. از آن جایی که این درس از ضریب بالایی نسبت به بقیه دروس عمومی برخوردار است در پایین به بررسی این درس در هر رشته پرداختیم.


ضریب فارسی در کنکور تجربی

 • فارسی در کنکور تجربی : ضریب 4

ضریب فارسی در کنکور ریاضی

 • فارسی در کنکور تجربی : ضریب 4

ضریب فارسی در کنکور انسانی

 • فارسی در کنکور انسانی : ضریب 4

تعداد سوالات فارسی کنکور

همه ما می دانیم که در هر کنکوری باید چه تعداد سوال را در چه زمانی پاسخ دهید، حالا در پایین به بررسی همین مطلب می پردازیم و شما باید حتما به این مسئله توجه داشته باشید.

رشته تجربی

تعداد کل سوالات: 25سوال

شماره سوالات: از 1 تا 25 دفترچه عمومی

مدت زمان پاسخگویی: 18 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 42 ثانیه

رشته ریاضی

تعداد کل سوالات: 25 سوال

شماره سوالات: از 1 تا 25 دفترچه عمومی

مدت زمان پاسخگویی: 18 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 42 دقیقه

رشته انسانی

تعداد کل سوالات: 25 سوال

شماره سوالات: از 1 تا 25 دفترچه عمومی

مدت زمان پاسخگویی: 18 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 42 ثانیه

بودجه بندی فارسی کنکور تجربی

در سه سال گذشته، بر خلاف کنکور در نظام قدیم تقریبا ارزش هر سه پایه برابر شده است. یعنی طراح به صورت منظم، حدود یک سوم بودجه بندی فارسی کنکور را از هر پایه در نظر می گیرد. در واقع، اهمیت فارسی پایه (دهم و یازدهم) خیلی بیشتر از قبل شده است.

تعداد سوالات فارسی دهم: 25 سوال

تعداد سوالات فارسی یازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات فارسی دوازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 1 سوال

تعداد سوالات فارسی دهم تجربی

درس فارسی بر خلاف مابقی درس ها که تقسیم بندی بر اساس درس و فصل می باشد، این درس بر اساس مبحث می باشد. بر اساس کنکورهای سه سال گذشته و اهمیت مباحث، می توان بودجه بندی زیر را برای فارسی تجربی در نظر گرفت.

  • لغات: 3  سوال
  • تاریخ ادبیات: 1 سوال
  • آرایه ادبی: 4 سوال
  • املاء: 3 سوال
  • زبان فارسی: 5 سوال
  • قرابت معنایی: 9 سوال

تعداد سوالات فارسی یازدهم تجربی

همانطور که می دانید فارسی یک درس عمومی و مشترک است. بودجه بندی فارسی یازدهم تجربی را در ادامه ببینید.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

تعداد سوالات فارسی دوازدهم تجربی

همانند پایه های قبل این پایه هم از 6 مبحث تشکیل می شود. مباحث فارسی از مهمترین مباحث دروس عمومی هستند.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

بودجه بندی فارسی کنکور ریاضی

همانطور که گفته شد، ارزش هر سه کتاب تقریبا برابر است. ابتدا به طور کلی تعداد سوالات فارسی در هر پایه را بررسی کنیم.

تعداد سوالات فارسی دهم: 25 سوال

تعداد سوالات فارسی یازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات فارسی دوازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 1 سوال

تعداد سوالات فارسی دهم ریاضی

درست مانند رشته تجربی، درس فارسی در این پایه هم از ارزش نسبتا بیشتری نسبت به مابقی دروس عمومی برای طراح کنکور برخوردار است.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

تعداد سوالات فارسی یازدهم ریاضی

در فارسی مباحث قرابت معنایی و زبان فارسی به ترتیب تعداد سوالات بیشتری را از آن خود کرده اند.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

تعداد سوالات فارسی دوازدهم ریاضی

تعداد 5 مبحث از ارزش بالایی برخوردار است. البته که به مبحث های زبان فارسی و قرابت معنایی باید توجه بیشتری داشته باشید.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

بودجه بندی فارسی کنکور انسانی

همانطور که گفته شد، ارزش هر سه کتاب تقریبا برابر است. ابتدا به طور کلی تعداد سوالات فارسی در هر پایه را بررسی کنیم.

تعداد سوالات فارسی دهم: 25 سوال

تعداد سوالات فارسی یازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات فارسی دوازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 1 سوال

تعداد سوالات فارسی دهم انسانی

درست مانند رشته تجربی و ریاضی، مباحث زبان فارسی و قرابت معنایی از اهمیت نسبتا بیشتری برای طراح کنکور برخوردار است.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

تعداد سوالات فارسی یازدهم انسانی

سبک تعداد سوالات درس فارسی در هر پایه و هر رشته مشابه هم هستند.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

تعداد سوالات فارسی دوازدهم انسانی

به صورت تقریبی چهار مبحث از ارزش یکسانی برخوردار هستند. اما بحث قرابت معنایی توجه ویژه ای را نیاز دارد.

 • لغات: 3 سوال
 • تاریخ ادبیات: 1 سوال
 • آرایه ادبی: 4 سوال
 • املاء: 3 سوال
 • زبان فارسی: 5 سوال
 • قرابت معنایی: 9 سوال

تحلیل دقیق فارسی کنکور امسال

در کنکور 99 درس فارسی سطح سوالات آسان تری را در یر داشت. اما در دوره کنکور 1400 سوالات چالش برانگیز و سخت تر از دوره های قبلی بوده اند. شکل و نوع سوالات از نظر مبحث مورد طرح در کنکور 1400 با دوره های قبل تفاوت چندانی نداشت اما در برخی سوالات نوعی جدید از سوالات به چشم می خورد.

نکته قابل توجه این بود که در کنکور تجربی 1400 هیچ واژه ای از فارسی 2 نیامده بود و تمام واژه ها از فارسی 3 طرح شده بودند. در اشعار هم از کار گاه ها و ابیات متن سوال داشته ایم.

بودجه بندی فارسی در کنکور 1400

همیشه آخرین کنکور برگزار شده، بسیار در کنکور سال بعدش تاثیر گذار خواهد بود. در ادامه به بررسی آماری کنکور 1400، که منطبق بر پیش بینی های بودجه بندی ما بوده، می پردازیم.

بودجه بندی ادبیات فارسی تجربی 1400

بودجه بندی فارسی کنکور

بودجه بندی ادبیات فارسی 1400 ریاضی

بودجه بندی فارسی کنکور

بودجه بندی ادبیات فارسی 1400 انسانی

بودجه بندی فارسی کنکور

 

 

رویکردهای جدید فارسی کنکور

چند رویکرد بسیار مهم در کنکور وجود دارد، که خیلی خوب است که آن را بدانید. به طور کامل این چند مورد را بررسی کنید، تا حقایق خوبی دستگیرتان شود:

1. در مبحث لغات سوالی با یک نوع و تیپ جدید مطرح شده است که باید در ان به تک تک واژگان دقت داشته باشید.

2. از مجموع 75 سوال مطرح شده، حدود 70 سوال به سبک و سیاق قدیم مطرح شده بود و 5 سوال با طرحی نو و خلاقانه مطرح شده است.

3. ممکن است سوالی را بدهند که شما باید در آن یک کلمه مورد نظر سوال را پیدا کنید و آن را به گزینه صحیح ربط دهید.

4. ممکن است سوالی را با ترکیب چند میحث طرح کنند.

3 نکته بسیار مهم

1. خداحافظی با حفظیات افراطی: در فارسی باید با مفهوم آشنا شوید تا بتوانید به ذهن بسپارید. به جای اتلاف وقت خود در حفظ کردن بیشتر به مفهوم بپردازید.

2. حذف دروس با داشتن بودجه بندی: شاید برخی بگویند که چون بودجه بندی داریم درس های بی اهمیت یا درسی که نیامده را از لیست مطالعاتی خود حذف کنند، بهتر است این کار را انجام ندهید؛ زیرا بودجه بندی به طور کل یک تخمین می باشد و ممکن است تغییر کند.

3. تسلط کامل برمطالب: در درس هایی که جنبه ی حفظی دارند مانند فارسی، باید مراقب باشید تا قسمتی از کتاب و مطلبی از قلم نیفتد، سعیتان بر این باشد که تسلط کامل بر روی مطالب کتاب داشته باشید.

بسته فارسی  دیجی کنکور

روی هر کدام از لینک های زیر بزنید. می توانید به محتوای مختلف درس فارسی، در وب سایت دیجی کنکور (ویژه کنکوری ها) دسترسی داشته باشید.

تست فارسی دوازدهم

جزوه فارسی دوازدهم

گام به گام فارسی دوازدهم

نمونه سوال فارسی دوازدهم

سوالات متداول

در پایان، سه سوال که برای آن ها پاسخ قطعی داده ایم را بررسی می کنیم.

بودجه بندی فارسی چه کمکی می کند؟

بی شک، دانستن روش های طراحی سوال در فارسی در مدل مطالعه بسیار مهم است. همچنین اینکه بدانید هر فصل از هر پایه چقدر اهمیت دارد، بسیار کمک کننده است.

رویکردهای فارسی در کنکور امسال به چه صورت خواهد بود؟

اگر این مقاله را تا انتها مطالعه کنید! حتما تا حد زیادی با رویکرد ها و تحلیل های این درس در کنکور آینده آشنا خواهید شد.

بودجه بندی سایر درس ها را کجا پیدا کنم؟

شما می توانید از طریق این لینک به سایر درس ها دسترسی داشته باشید.

 

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب تیم تولید محتوای دیجی کنکور
همیشه سعی ما بر این است تا بهترین ها را برای شما منتشر کنیم. حتما با نظراتتون به ما در بهتر کردن کارمان کمک کنید.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه