گام به گام جامعه شناسی پایه دهم-رشته انسانی

دیجی کنکوری های عزیز در این پست با دانلود گام به گام جامعه شناسی پایه دهم از سری مقالات گام به گام دهم در خدمت شما هستیم. در این مطلب سعی داریم تا بتوانیم با کتاب جامعه شناسی پایه دهم به نکات و سوالات درسی شما به بهترین نحو پاسخ بدهیم. همانطور که میدانید کتاب جامعه شناسی پایه دهم از شانزده درس تشکیل شده است که در نمودار پایین به بررسی بخش های مختلف کتاب جامعه شناسی دهم میپردازیم.

معرفی درس های جامعه شناسی پایه دهم

فصل اول :  زندگی اجتماعی
درس اول: کُنش های ما
کُنش ما انسان ها چه ویژگی هایی دارد؟
کُنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟

درس دوم: پدیده های اجتماعی
کُنش اجتماعی چیست؟
پدیده های اجتماعی کدام اند و چگونه شکل می گیرند؟

درس سوم: جهان اجتماعی
چه تصوّری از جهان اجتماعی دارید؟
گسترۀ جهان اجتماعی کجاست؟

درس چهارم: اجزا و لایه های جهان اجتماعی
جهان اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
لایه های جهان اجتماعی کدام اند؟

درس پنجم: جهان های اجتماعی
جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟
آیا جهان های اجتماعی، تاریخ (سرگذشت و سرنوشت) یکسانی دارند؟

درس ششم: پیامدهای جهان اجتماعی
آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست و ارادۀ افراد است؟
پیامدهای جهان اجتماعی فرصت اند یا محدودیت؟
فرصت ها و محدودیت های جهان متجدّد کدام اند؟

درس هفتم: ارزیابی جهان های اجتماعی
قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی کدام است؟
قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی را چگونه ارزیابی کنیم؟
آیا حق و باطل، تابع جهان های اجتماعی اند

فصل دوم :  هویت

درس هشتم: هویت
در مورد هویت چه می دانید؟
هویت فردی و اجتماعی چه نسبتی باهم دارند؟
خودآگاهی یا ناخودآگاهی؟

درس نهم: بازتولید هویت اجتماعی
جامعه پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟
کنترل اجتماعی چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد؟

درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی
تحرک اجتماعی چیست؟
فرصت ها و محدودیت های تغییرات هویتی کدام اند؟

درس یازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی
هویت جهان اجتماعی چیست؟
فرایند تحولات هویتی جهان اجتماعی چگونه است؟

درس دوازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی
ارتباط جهان های اجتماعی در چه صورتی به تحولات فرهنگی منجر می شود؟
از خودبیگانگی فرهنگی چیست؟

درس سیزدهم: هویت ایرانی
هویت ایرانی در گذر زمان، چه تحولاتی به خود دیده است؟
انقلاب اسلامی چه تأثیری بر هویت ایرانی دارد؟

درس چهاردهم: هویت ایرانی

درس پانزدهم: هویت ایرانی
چه رابطه ای میان جهان اجتماعی و نظام سیاسی آن وجود دارد
نظام های سیاسی چه انواعی دارند؟

درس شانزدهم: هویت ایرانی
جمعیت هر جامعه چه رابطه ای با هویت آن دارد؟
منظور از هویت اقتصادی جامعه چیست

در ضمن فایل PDF گام به گام جامعه شناسی پایه دهم رایگان می باشد.

در این گام به گام جامعه شناسی که ما برای شما آماده کرده ایم توضیح مطالبی که دراین 16درس کتاب جامعه شناسی پایه دهم وجود دارد، برای شما آماده شده که شما دیجی کنکوری های عزیز با استفاده از این کتاب حل تمرین میتوانید در جهت فهم بهتر توضیحات مطالب درسی کتاب جامعه شناسی به موفقیت بیشتری دست پیدا کنید. بهتر است برای استفاده از گام به گام جامعه شناسی ابتدا خودتان با دقت بسیار بر روی تمارین و مسائل کتاب درسی به صورت ویژه ای زمان بگذارید و بر روی آنها فکر کنید و سپس به دانلود گام به گام جامعه شناسی ، که در پایین این پست قرار دارد بپردازید.

لینک های دانلود

توضیحات: برای دانلود گام به گام بر روی مستطیل های زیر کلیک کنید

دانلود


دانلود  گام به گام دهم

0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب محمد رضا روحی زاده

دیدگاه شما

بدون دیدگاه