سوالات کنکور 96

پیش بینی کنکور امسال رو میخوام
نه! نیازی بهش ندارم