دانلود جزوه آمار و احتمال پایه یازدهم-رشته ریاضی

دیجی کنکوری های عزیز در این قسمت با دانلود جزوه یکی دیگر از درسهای یازدهم در خدمت شما عزیزان هستیم. درادامه این مقاله با دانلود جزوه آمار و احتمال پایه یازدهم به صورت کل کتاب از سری محتوای جزوه های یازدهم از دیجی کنکور در خدمت شما دیجی کنکوری های عزیز خواهیم بود. جزوه درس آمار و احتمال که کتاب درسی رشته ریاضی میباشد، در این مقاله به صورت فایل PDF جزوه آمار و احتمال برای شما قرار داده شده که شما می توانید برای درک بهتر مطالب کتاب آمار و احتمال یازدهم ریاضی استفاده کنید.  همانطورکه می دانید کتاب آمار و احتمال از چهار فصل تشکیل شده که درپایین به بررسی بخشهای مختلف کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم میپردازیم.

معرفی درسهای آمار و احتمال پایه یازدهم-رشته ریاضی

فصل یکم: آشنایی با مبانی ریاضیات
درس 1= آشنایی با منطق ریاضی
گزاره
جدول ارزش گزاره ها
گزاره نما
دامنهٔ متغیر گزاره نما
ترکیب گزاره ها
نقیض یک گزاره
ترکیب فصلی دو گزاره
ترکیب عطفی دو گزاره
ترکیب شرطی دو گزاره
ترکیب دو شرطیِ دو گزاره
سورها
نقیض گزاره های سوری
درس 2= مجموعه زیرمجموعه
تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه
افزار یک مجموعه
تعریف زیرمجموعه به کمک نمادهای ریاضی
روش عضوگیری دلخواه
دو مجموعه مساوی
درس 3= قوانین و اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)
قوانین دمورگان
ضرب دکارتی بین دو مجموعه

فصل دوم: احتمال
درس 1= مبانی احتمال
آمار و احتمال به چه کار می آیند؟
ترجمهٔ زبان گزاره ها به زبان مجموعه ها
تشخیص فضای نمونه
اصول احتمال
درس 2= احتمال غیر هم شانس
درس 3= احتمال شرطی
احتمال شرطی: کاهش فضای نمونه
احتمال شرطی چگونه محاسبه می شود؟
قانون ضرب احتمال
قانون احتمال کل
قانون بیز
تمرین
درس 4= پیشامدهای مستقل و وابسته
انتخاب های با جای گذاری و بدون جای گذاری
تمرین

فصل سوم: آمار توصیفی
درس 1= توصیف و نمایش داده ها
درس 2= معیارهای گرایش به مرکز
الف)میانگین داده ها
ب)میانه داده ها
پ)مد یا نما داده ها
میانگین، میانه و مد داده ها، کدام معیار را انتخاب می کنید؟
درس 3= معیارهای پراکندگی
1 انحراف معیار و واریانس داده ها
2 ضریب تغییرات داده ها
نمودار جعبه ای

فصل چهارم:  آمار استنباطی
درس =1 گردآوری داده ها
تمرین
درس 2= برآورد
برآورد بازه ای

دانلود یکی از بهترین جزوه های آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی :

دیجی کنکوری های عزیز می توانید این جزوه را به صورت فایل pdf کل کتاب، در پایین صفحه دانلود کرده و از آن برای یادگیری درس آمار و احتمال استفاده کنید. ما تمام تلاش خودرا کرده‌ایم که از بهترین جزوه های آمار و احتمال یازدهم در سایت دیجی کنکور برای شما قرار دهیم. این جزوه که در دسترسی شما قرار گرفته شامل پاسخ به تمامی سوالات تمامی درسهای آمار و احتمال پایه یازدهم ریاضی می باشد
از طریق باکس زیر میتوانید به صورت کامل جزوه آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دانلود کنید و از آن استفاده کنید.

لینک های دانلود

توضیحات: برای دانلود جزوه بر روی مستطیل های زیر کلیک کنید

دانلود جزوه آمار و احتمال


برای دسترسی به بانک جزوات طلایی پایه دوازدهم روی لینک زیر بزنید.

بانک جزوات یازدهم


0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب محمد رضا روحی زاده

دیدگاه شما

بدون دیدگاه