بودجه بندی ریاضی کنکور

ریاضی، یکی از درس های پر سوال در دفترچه کنکور تجربی و ریاضی 1400 می باشد که داوطلبان باید به آن پاسخ بدهند. اگر می خواهید یک مطالعه حرفه ای برای این درس داشته باشید! این مقاله را با دقت هر چه تمام تر مطالعه کنید.

در رشته ریاضی، ریاضی سومین بخش دفترچه اختصاصی است. در دفترچه اختصاصی کنکور تجربی هم ریاضی،دومین درس دفترچه، می باشد.

در این مقاله، اتفاقی که قرار است در کنکور امسال رخ دهد را بر اساس کنکور های سه سال گذشته، به طور کامل برای شما تشریح خواهیم کرد.

اهمیت ضریب ریاضی در کنکور

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید؛ ضریب درس ریاضی در رشته شماست. خب در هر زیر گروه که مربوط به یک سری رشته هاست ضرایب ریاضی تفاوت خواهند داشت.


ضریب ریاضی در کنکور تجربی

 • زیر گروه 1 تجربی: ضریب 2
 • زیر گروه 2 تجربی: ضریب 3
 • زیر گروه 3 تجربی: ضریب 3
 • زیر گروه 4 تجربی: ضریب 4
 • زیر گروه 5 تجربی: ضریب 3

ضریب ریاضی در کنکور ریاضی

 • زیر گروه 1 ریاضی: ضریب 4
 • زیر گروه 2 ریاضی: ضریب 4
 • زیر گروه 3 ریاضی: ضریب 3

تعداد سوالات ریاضی کنکور

احتمالا همه شما میدانید که چه تعداد سوال و در چه زمانی، باید در این درس پاسخ داده شود. اینکه از همین الان میانگین زمان پاسخ دهی به هر سوال ریاضی را تمرین کنید؛ بسیار راه گشا خواهد بود.

رشته تجربی

تعداد کل سوالات: 30 سوال

شماره سوالات: از 126 تا 155 دفترچه تخصصی

مدت زمان پاسخگویی: 47 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 96 ثانیه

رشته ریاضی

تعداد کل سوالات: 55 سوال

شماره سوالات: از 101 تا 155 دفترچه تخصصی

مدت زمان پاسخگویی: 85 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 90 ثانیه

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

به بررسی بودجه بندی درس ریاضی در کنکور تجربی می پردازیم، همانطور که می بینید تعداد سوالات تقریبا برابر بوده و شما عزیزان باید برای تمامی پایه ها به صورت تقریبا برابر زمان گذاشته و آن ها را با توجه به بودجه بندی مطالعه نمایید.

تعداد سوالات ریاضی دهم: 11 تا 13 سوال

تعداد سوالات ریاضی یازدهم: 11 تا 12 سوال

تعداد سوالات ریاضی دوازدهم: 10 تا 12 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 2 تا 4 سوال

تعداد سوالات ریاضی دهم تجربی

3 بخش بسیار مهم، در ریاضی دهم وجود دارد. بخش های اول و چهارم و دوازدهم از مهمترین بخش های ریاضی دهم می باشند. بر اساس کنکورهای سه سال گذشته و اهمیت مباحث، می توان بودجه بندی زیر را برای ریاضی تجربی در نظر گرفت.

 • بخش مثلثات: 4 سوال
 • بخش هندسه: 3 سوال
 • بخش احتمالات: 2 سوال
 • بخش مشتق: 4 سوال
 • بخش الگو: 1 سوال
 • بخش معادلات و نامعادلات: 3 سوال
 • بخش لگاریتم: 2 سوال
 • بخش آمار: 1 سوال
 • بخش کاربرد مشتق: 2 سوال
 • بخش مقاطع مخروطی: 1 سوال
 • بخش شمارش بدون شمردن: 1 سوال
 • بخش حد و پیوستگی: 4 سوال
 • بخش تابع: 2 سوال

تعداد سوالات ریاضی یازدهم تجربی

ریاضی یازدهم هم از سیزده بخش تشکیل شده است. بی شک فصل اول و چهارم و دوازدهم با ارزش ترین فصل های ریاضی پایه یازدهم هستند. بودجه بندی ریاضی یازدهم تجربی را در ادامه ببینید.

 • بخش مثلثات: 4 سوال
 • بخش هندسه: 3 سوال
 • بخش احتمالات: 2 سوال
 • بخش مشتق: 4 سوال
 • بخش الگو: 1 سوال
 • بخش معادلات و نامعادلات: 3 سوال
 • بخش لگاریتم: 2 سوال
 • بخش آمار: 1 سوال
 • بخش کاربرد مشتق: 2 سوال
 • بخش مقاطع مخروطی: 1 سوال
 • بخش شمارش بدون شمردن: 1 سوال
 • بخش حد و پیوستگی: 4 سوال
 • بخش تابع: 2 سوال

تعداد سوالات ریاضی دوازدهم تجربی

همانند پایه های قبلی این پایه هم از سیزده بخش تشکیل شده است. بخش های 1 و 4 و 12 مهم ترین بخش ها هستند.

 • بخش مثلثات: 4 سوال
 • بخش هندسه: 3 سوال
 • بخش احتمالات: 2 سوال
 • بخش مشتق: 4 سوال
 • بخش الگو: 1 سوال
 • بخش معادلات و نامعادلات: 3 سوال
 • بخش لگاریتم: 2 سوال
 • بخش آمار: 1 سوال
 • بخش کاربرد مشتق: 2 سوال
 • بخش مقاطع مخروطی: 1 سوال
 • بخش شمارش بدون شمردن: 1 سوال
 • بخش حد و پیوستگی: 4 سوال
 • بخش تابع: 2 سوال

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی

همانطور که گفته شد، ارزش هر سه کتاب تقریبا برابر است. ابتدا به طور کلی تعداد سوالات ریاضی در هر پایه را بررسی کنیم.

تعداد سوالات ریاضی دهم: 9 تا 12 سوال

تعداد سوالات ریاضی یازدهم: 11 تا 13 سوال

تعداد سوالات ریاضی دوازدهم: 9 تا 11 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 2 تا 4 سوال

تعداد سوالات ریاضی دهم ریاضی

در درس ریاضی رشته ریاضی مبحث حسابان از اهمیت نسبتا بیشتری برای طراح کنکور برخوردار است.

 • حسابان: 20 سوال
 • هندسه: 18 سوال
 • گسسته: 10 سوال
 • آمار و احتمال: 7 سوال

تعداد سوالات ریاضی یازدهم ریاضی

بخش اول یعنی “حسابان ” و بخش دوم یعنی “هندسه”، تعداد سوالات بیشتری را از آن خود کرده اند.

 • حسابان: 20 سوال
 • هندسه: 18 سوال
 • گسسته: 10 سوال
 • آمار و احتمال: 7 سوال

تعداد سوالات ریاضی دوازدهم ریاضی

در پایه دوازدهم هم شرایط مانند دو پایه قبلی بوده و دو مبحث اول و دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 • حسابان: 20 سوال
 • هندسه: 18 سوال
 • گسسته: 10 سوال
 • آمار و احتمال: 7 سوال

تحلیلی دقیق ریاضی کنکور امسال

سوالات کنکور 1400 دشوار- از نظر دشواری سوالات مشابه سوالات کنکور 99 بود و 4 سوال غلط در مباحث هندسه و مباحث گسسته وجود داشت. سوالات مبحث هندسه مانند کنکور 1399 آخرین سوالات آزمون ریاضی بوده اند. بودجه بندی پایه ها کاملا سلیقه ای بود و تعداد بسیاری از سوالات ترکیبی بودند و سعی شده پایه ای انتخاب شود که بیشتر مدنظر طراح محترم بوده است.

در مقایسه با کنکور های قبلی بودجه بندی و چینش سوالات به طور کلی تغییرات محسوسی داشت مثلا: تعداد بالای سوالات فصل مشتق و کاربرد دوازدهم و یا نبود سوال از دنباله، همچنین ترتیب سوالات نیز در کل مشابه سال های قبل بود ولی در کل کمی متفاوت بود.

بودجه بندی ریاضی در کنکور 1400

همیشه آخرین کنکور برگزار شده، بسیار در کنکور سال بعدش تاثیر گذار خواهد بود. در ادامه به بررسی آماری کنکور 1400، که منطبق بر پیش بینی های بودجه بندی ما بوده، می پردازیم.

کلیات ریاضی در کنکور 1400 تجربی

 

کلیات ریاضی در کنکور 1400 ریاضی

بودجه بندی ریاضی 1400

بودجه بندی مبحثی ریاضی 1400 ریاضی

بودجه بندی ریاضی مبحثی1400

رویکردهای جدید ریاضی کنکور

6 رویکرد بسیار مهم در کنکور وجود دارد، که خیلی خوب است که آن را بدانید. به طور کامل این 6 مورد را بررسی کنید، تا حقایق خوبی دستگیرتان شود:

1.تعداد سوالات مجموعه هندسه و گسسته نسبت به سوالات کنکور سال قبل کاهش داشته است.

2. ترتیب قرار گرفتن سوالات در حسابان بر اساس موضوع بوده.

3. تعداد سوالات بخش حسابان افزایش یافته و به کنکور قدیم یعنی 24 سوال رسیده.

4. به طور کلی چینش سوالات در ریاضی برحسب ترتیب پایه نبود. در ابتدا با سوالی از پایه دهم آغاز شده بود ولی در ادامه هر سه پایه در کنار هم به چشم می خوردند.

5. امسال چینش سوالات این درس در کنکور بیشتر بر حسب مبحث بوده تا پایه و….

6. اتفاقی جدید در ریاضی تجربی امسال وجود داشت آن هم سوالاتی با محاسبات طولانی بود.

3 نکته بسیار مهم

1. خداحافظی با حفظیات: در ریاضی جایی برای حفظ کردن مسائل وجود ندارد، به هیچ وجه مسئله ای یا راه حلی را حفظ نکنید چون قطع به یقین با مشکل مواجه خواهید شد. حتما در ریاضی به صورت درک مطلبی مطالعه نمایید.

2. اهمیت معادلات: سعی کنید معادلات را به خوبی فرابگیرید تا بتوانید با اولین نگاه به صورت مسئله، با سرعت هرچه تمام تر به پاسخ آن مسئله دست پیدا کنید.

3. تسلط کامل برای مسائل: با دستیابی به تسلط کامل به مسائل این درس در زمان کنکور و زمان تعیین شده برای هر سوال بهترین عملکرد را در صفحه آزمون از خود نشان دهید.

بسته ریاضی دیجی کنکور

روی هر کدام از لینک های زیر بزنید. می توانید به محتوای مختلف درس ریاضی، وب سایت دیجی کنکور (ویژه کنکوری ها) دسترسی داشته باشید.

تست ریاضی دوازدهم

جزوه ریاضی دوازدهم

گام به گام ریاضی دوازدهم

نمونه سوال ریاضی دوازدهم

سوالات متداول

در پایان، سه سوال که برای آن ها پاسخ قطعی داده ایم را بررسی می کنیم.

درس ریاضی در کدام پایه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

درس ریاضی به دلیل اینکه مبحثی می باشد به همین دلیل نمی توان بر اساس پایه تفکیک نمود، تفکیک بودجه بندی بر اساس مبحث است که در بالا اشاره شده.

بودجه بندی ریاضی چه کمکی می کند؟

بی شک، دانستن رویکردهای طراحی سوال در ریاضی در استراتژی مطالعه بسیار مهم است. هم چنین اینکه بدانید هر مبحث چقدر اهمیت دارد مهم است.

رویکردهای ریاضی در کنکور امسال چگونه خواهد بود؟

اگر این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید! قطعا می توانید با رویکردهایی که در کنکور امسال شما تاثیر گذار خواهد بود؛ آشنا شوید.

0
برچسب ها :
نویسنده مطلب تیم تولید محتوای دیجی کنکور
همیشه سعی ما بر این است تا بهترین ها را برای شما منتشر کنیم. حتما با نظراتتون به ما در بهتر کردن کارمان کمک کنید.

دیدگاه شما

بدون دیدگاه