بودجه بندی عربی کنکور

بودجه بندی کنکور بسیار اهمیت دارد. خوب در این بخش رسیدیم به درس عربی، یکی از دروس عمومی بین سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی که دومین درس در دفترچه عمومی کنکور است. این درس را باید هر سه رشته پاسخ بدهند و مشترک می باشد.

عربی به نسبت بقیه ی درس های عمومی ضریب بالاتری ندارد، اما باید حتما ضریب این درس و بودجه بندی آن را بررسی کنید تا رتبه شما در کنکور به بالاترین حد خود برسد. اگر می خواهید یک مطالعه حرفه ای برای این درس داشته باشید! این مقاله را با دقت هر چه تمام تر مطالعه کنید.

در این مقاله به طور کامل، اتفاقی که قرار است در کنکور امسال رخ دهد را بر اساس کنکور های گذشته، به طور کامل برای شما تشریح خواهیم کرد.

اهمیت ضریب عربی در کنکور

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید؛ ضریب درس عربی در رشته شماست، چون از اولین دروسی است که باید در کنکور به آن پاسخ دهید. خب به بررسی ضریب عربی در هر رشته می پردازیم.


ضریب عربی در کنکور تجربی

 • ضریب درس عربی در رشته تجربی: ضریب 2

ضریب عربی در کنکور ریاضی

 • ضریب درس عربی در رشته ریاضی: ضریب 2

ضریب عربی در کنکور انسانی

 • ضریب درس عربی در رشته انسانی: ضریب 2

تعداد سوالات عربی کنکور

احتمالا همه شما میدانید که چه تعداد سوال و در چه زمانی، باید در این درس پاسخ داده شود. اینکه از همین الان میانگین زمان پاسخ دهی به هر سوال عربی را تمرین کنید، بسیار راه گشا خواهد بود.

رشته تجربی

تعداد کل سوالات: 25سوال

شماره سوالات: از 26 تا 50 دفترچه عمومی

مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 48 ثانیه

رشته ریاضی

تعداد کل سوالات: 25سوال

شماره سوالات: از 26 تا 50 دفترچه عمومی

مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 48 ثانیه

رشته انسانی

تعداد کل سوالات: 25سوال

شماره سوالات: از 26 تا 50 دفترچه عمومی

مدت زمان پاسخگویی: 20 دقیقه

میانگین زمان پاسخگویی هر سوال: 48 ثانیه

بودجه بندی عربی کنکور تجربی

یکی از مسائلی که به شما کمک می کند تا در کنکور موفقیت بیشتری داشته باشید، دانستن بودجه بندی هر درسی است. پس در پایین با دقت بسیار به بودجه بندی درس عربی توجه نمایید.

تعداد سوالات عربی دهم: 25 سوال

تعداد سوالات عربی یازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات عربی دوازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 2 تا 4 سوال

تعداد سوالات عربی دهم تجربی

در عربی دو مبحث بسیار اهمیت دارند، اول ترجمه و مفاهیم و دوم قواعد که به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ از این دو مبحث غافل نشوید و حتما با دقت بررسی نمایید.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تعداد سوالات عربی یازدهم تجربی

عربی یازدهم هم همانند عربی دهم ترتیب اهمیت برابر دارند که شما باید آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تعداد سوالات عربی دوازدهم تجربی

عربی دوازدهم مانند دو پایه دیگر از 5 مبحث تشکیل می شود که بودجه بندی هر بخش در پایین برای شما قرار داده شده است.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

بودجه بندی عربی کنکور ریاضی

از آن جایی که عربی یک درس مشترک میان سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی می باشد؛ بودجه بندی درس عربی در پایه دوازدهم هم مانند رشته های دیگر خواهد بود.

تعداد سوالات عربی دهم: 25 سوال

تعداد سوالات عربی یازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات عربی دوازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 2 تا 4 سوال

تعداد سوالات عربی دهم ریاضی

درست مانند رشته تجربی، مبحث های ترجمه و قواعد از اهمیت نسبتا بیشتری برای طراح کنکور برخوردار است.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تعداد سوالات عربی یازدهم ریاضی

ترجمه و مفاهیم همیشه برای طراحان سوال اهمیت داشته زیرا از مباحث اصلی در این درس می باشد، این اهمیت در کنکور هم مشاهده می شود.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تعداد سوالات عربی دوازدهم ریاضی

اهمیت دروس را می توان در پایین مشاهده کرد، حتما آن ها را در مطالعه عربی اعمال نمایید.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

بودجه بندی عربی کنکور انسانی

از آن جایی که عربی یک درس مشترک میان سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی می باشد؛ بودجه بندی درس عربی در پایه دوازدهم هم مانند رشته های دیگر خواهد بود.

تعداد سوالات عربی دهم: 25 سوال

تعداد سوالات عربی یازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات عربی دوازدهم: 25 سوال

تعداد سوالات ترکیبی: 2 تا 4 سوال

تعداد سوالات عربی دهم انسانی

درست مانند رشته تجربی، و ریاضی مبحث های ترجمه و قواعد از اهمیت نسبتا بیشتری برای طراح کنکور برخوردار است.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تعداد سوالات عربی یازدهم انسانی

ترجمه و مفاهیم همیشه برای طراحان سوال اهمیت داشته زیرا از مباحث اصلی در این درس می باشد، این اهمیت در کنکور هم مشاهده می شود.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تعداد سوالات عربی دوازدهم انسانی

اهمیت دروس را می توان در پایین مشاهده کرد، حتما آن ها را در مطالعه عربی اعمال نمایید.

 • ترجمه و مفاهیم: 10 سوال
 • متن و درک مطلب: 4 سوال
 • تحلیل صرفی: 3 سوال
 • حرکت گذاری: 1 سوال
 • قواعد: 7 سوال

تحلیلی دقیق عربی کنکور امسال

به طور کلی کنکور عربی امسال، به نسبت کنکور عربی سال گذشته آسانتر بود ودشواری خاصی نداشت. چند سوال که در آزمون کنکور برای درس عربی آمده بود تیپ جدیدی نسبت به سوال ها در کنکور های گذشته داشتند.

سوالاتی مانند عین الخطا در تحلیل های صرفی و اسلوب حصر مانند کنکور هنر در این کنکور به چشم میخورد.

به طور کلی سوالی در کنکور 1400 چالشی نبود اما شما خودتان سوالات را بررسی کنید، شاید سوالی برای شما چالش برانگیز باشد.

بودجه بندی عربی در کنکور 1400

همیشه آخرین کنکور برگزار شده، بسیار در کنکور سال بعدش تاثیر گذار خواهد بود. در ادامه به بررسی آماری کنکور 1400، که منطبق بر پیش بینی های بودجه بندی ما بوده، می پردازیم.

کلیات عربی در کنکور 1400 تجربی

بودجه بندی عربی کنکور 1400

کلیات عربی در کنکور 1400 ریاضی

بودجه بندی عربی کنکور 1400

بودجه بندی کلی عربی 1400 انسانی

بودجه بندی عربی کنکور 1400

رویکردهای جدید عربی کنکور

چند رویکرد بسیار مهم در کنکور وجود دارد، که خیلی خوب است که آن را بدانید. به طور کامل این چند مورد را بررسی کنید، تا حقایق خوبی دستگیرتان شود:

1. در کنکور بحث ترجمه و مفاهیم اهمیت بالایی پیدا کرده دقت داشته باشید.

2. حتما در مورد قواعد دقت نظر داشته باشید زیرا طراحان این بحث را یکی از مسائل جدی برای خود قرار داده اند.

3. در کنکور تعداد 9 سوال به چشم میخورد که اساتید به صورت جمعی بر روی آن ها اتفاق نظر داشته اند.

4. حدود 11 سوال یوده اند که اساتید نظر های متفاوتی داشتند و گزینه های متفاوتی را انتخاب کرده اند حتما بررسی کنید.

5. در این دوره 3 سوال تقریبا چالشی وجود داشته التبه از نظر برخی اساتید که حتما باید آن ها را برای خودتان حل کنید.

3 نکته بسیار مهم

1. خداحافظی با حفظیات افراطی: در درس عربی تقریبا می توان گفت که بخشی از درس حفظی و بخشی دیگر درک مطلب نیاز دارد، به جای اتلاف وقت خود در حفظ کردن بیشتر به مفهوم بپردازید.

2. اهمیت دستور زبان عربی و معانی: از آن جایی که عربی زبانی غیر از زبان فارسی است، به همین دلیل قواعد و معانی این درس از اهمیت بالایی برخوردار است.

3. تسلط کامل بر روی مطالب: از آن جایی که درس عربی درسی نسبتا حفظی است، باید تسلط بسیار بالایی بر روی این درس پیدا کنید. اتلاف وقت برای یادآوری جواب سوالات نتیجه مناسبی نخواهد داشت

بسته عربی دیجی کنکور

روی هر کدام از لینک های زیر بزنید. می توانید به محتوای مختلف درس عربی، وب سایت دیجی کنکور (ویژه کنکوری ها) دسترسی داشته باشید.

تست عربی دوازدهم

جزوه عربی دوازدهم

گام به گام عربی دوازدهم

نمونه سوال عربی دوازدهم

سوالات متداول

در پایان، سه سوال که برای آن ها پاسخ قطعی داده ایم را بررسی می کنیم.

درس عربی در کدام پایه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

تقریبا باید بگوییم که هر سه پایه با هم ارزش یکسانی دارند. به طور تفکیکی یک سوم سوال ها از هر پایه مطرح می شود.

بودجه بندی عربی چه کمکی می کند؟

بی شک، دانستن رویکردهای طراحی سوال در عربی در استراتژی مطالعه بسیار مهم است. هم چنین اینکه بدانید هر مبحث چقدر اهمیت دارد مهم است.

رویکردهای عربی در کنکور امسال چگونه خواهد بود؟

اگر این مقاله را به طور کامل مطالعه کنید! قطعا می توانید با رویکردهایی که در کنکور امسال شما تاثیر گذار خواهد بود؛ آشنا شوید.

1
برچسب ها :
نویسنده مطلب تیم تولید محتوای دیجی کنکور
همیشه سعی ما بر این است تا بهترین ها را برای شما منتشر کنیم. حتما با نظراتتون به ما در بهتر کردن کارمان کمک کنید.

دیدگاه شما

یک دیدگاه

 • mrzh-sdt
  2 سال پیش

  ممنون خیلی خوب بود