روش مطالعه زیست کنکور ؛ رتبه های برتر چگونه زیست می خوانند

روش مطالعه زیست کنکور ؛ رتبه های برتر چگونه زیست می خوانند

یک بار برای همیشه در این صفحه همه چیزهایی که در مورد روش مطالعه زیست کنکور بدانید را ارائه می دهیم. فایل های صوتی ویژه همراه با مصاحبه در خصوص روش مطالعه زیست رتبه های برتر و رتبه های 1 کنکور را در این صفحه می بینید. همچنین استراتژی مطالعه فصل به فصل زیست دهم ، یازدهم و دوازدهم را که توسط استودیو دیجی کنکور ضبط شده است خواهید دید.

دسترسی سریع: لطفا پایه مورد نظر خود را مشخص کنید.

روش مطالعه فصل به فصل زیست برای کنکور

خب ما قرار نیست خیلی طولش بدیم و میخوایم بریم سر اصل مطلب. یک کار ویژه توسط تیم دیجی کنکور در استودیو دیجی کنکور انجام شده! آن هم پروژه استراتژی مطالعه و روش درس خواندن زیست برای هر یک از فصل ها از پایه دهم تا دوازدهم می باشد.

در این فایل های صوتی به چه موضوعاتی پرداختیم : 

 1. روش مطالعه حرفه ای هر فصل زیست به صورت جداگانه
 2. اهمیت هر فصل در هر پایه
 3. شیوه نگاه طراحان کنکور سراسری به هر فصل
 4. تعداد سوالات و اهمیت هر فصل در کنکور سال های اخیر
 5. سوال خیزترین بخش های هر فصل زیست شناسی برای کنکورهای آزمایشی

روش مطالعه زیست کنکور (دوازدهم)

روش مطالعه زیست کنکور (دوازدهم)

زیست دوازدهم در نگارش نظام جدید از 8 فصل تشکیل میشه. که از فصل مولکول های اطلاعاتی شروع میشه و در نیمه راه به مباحث وراثت و ژنتیک میرسه و در نهایت با فصل رفتارهای جانوران تموم میشه.

در هر باکس قرمز رنگ زیر در مورد روش مطالعه زیست کنکور و دوازدهم هر یک از فصل های هشت گانه زیست دوازدهم در یک فایل صوتی ویژه با نام ” استراتژی مطالعه ” به شما آموزش میدهیم.

فصل اول زیست دوازدهم

فصل اول زیست شناسی مربوط به مولکول های اطلاعاتی است. در فایل صوتی زیر به طور کامل به همه گفتارها ، اشکال و نکات مهمی که باید در مطالعه این فصل رعایت کنید، اشاره میشه.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل دوم زیست دوازدهم

جریان اطلاعات در یاخته عنوان فصل دوم زیست شناسی دوازدهم است. این فصل شامل سه گفتار رونویسی، به سوی پروتئین و تنظیم بیان ژن می باشد. . در فایل صوتی زیر به طور کامل به همه گفتارها ، اشکال و نکات مهمی که باید در مطالعه این فصل رعایت کنید، اشاره میشه.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل سوم زیست دوازدهم

سومین فصل زیست شناسی دوازدهم مربوط به انتقال اطلاعات در نسل ها می باشد. مباحثی مثل مفاهیم پایه ای این موضوع و انواع صفت ها را در این فصل خواهید دید. در فایل صوتی زیر به طور کامل روش خواندن حرفه ای برای این فصل را بشنوید.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل چهارم زیست دوازدهم

در روش مطالعه زیست کنکور در پایه دوازدهم در چهارمین فصل به مبحث تغییر در اطلاعات وراثتی میرسیم. هر سه گفتار این فصل به طور کامل در فایل صوتی زیر بررسی شده و نکات مهم مطالعاتی آن به شما گفته می شود.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل پنجم زیست دوازدهم

تامین انرژی ، اکسایش بیشتر و زیستن مستقل از اکسیژن سه گفتار مهم این فصل هستند. در روش مطالعه زیست کنکور زیر به طور کامل در مورد روش خواندن فصل از ماده به انرژی صبحت میکنیم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل ششم زیست دوازدهم

در ششمین فصل برخلاف فصل قبلی نگاهی عکس داریم و در مورد از انرژی به ماده صحبت میشود. اگر میخواید دقیقا بدونید که چطور باید این فصل رو مطالعه کنید روش مطالعه فصل 5 زیست دوازدهم رو گوش کنید.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل هفتم زیست دوازدهم

فصل هفتم با نام فناوری های نوین زیستی نیز از 3 گفتار تشکیل شده است. در روش مطالعه زیست کنکور پایه دوازدهم زیر صفر تا صد کاری که برای یادگیری این فصل باید بکنید را به شما گفته ایم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل هشتم زیست دوازدهم

آخرین فصل زیست دوازدهم به رفتارهای جانوران اختصاص دارد. اساس رفتار ، انتخاب طبیعی و رفتار و همچنین ارتباط و زندگی گروهی سه گفتار این فصل هستند. در آخرین روش مطالعه زیست دوازدهم و کنکور هر چیزی که در مورد روش درس خواندن زیست در این فصل نیاز دارید را به شما گفته ایم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.


استراتژی مطالعه زیست یازدهم برای کنکور

استراتژی مطالعه زیست یازدهم برای کنکور

زیست شناسی یازدهم از 9 فصل تشکیل شده است. مباحثی مثل تنظیم عصبی، حواس، دستگاه حرکتی، تنظیم شیمیایی، ایمنی، تقسیم یاخته، تولید مثل، تولید مثل نهاندانگان و پاسخ گیاهان به محرک ها در این کتاب بررسی می شوند. در سری استراتژی مطالعه زیست یازدهم در 9 قسمت به طور کامل روش مطالعه زیست شناسی یازدهم و کنکور را به طور کامل بررسی کرده ایم.

در هر باکس آبی رنگ زیر یک قسمت از استراتژی مطالعه زیست پایه یازدهم قرار گرفته است. در هر قسمت روش درس خواندن زیست یازدهم مثل رتبه های برتر آموزش داده می شود.

فصل اول زیست یازدهم

فصل اول زیست شناسی یازدهم با عنوان تنظیم عصبی می باشد. در روش مطالعه زیست یازدهم به هر دو گفتار این فصل یعنی یاخته های بافت عصبی و ساختار عصبی می پردازیم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل دوم زیست یازدهم

عنوان فصل دوم زیست شناسی یازدهم حواس می باشد. در فایل زیر به صورت کامل در مورد روش خواندن زیست کنکور و یازدهم در این فصل صحبت کرده ایم. با گوش دادن به این فایل مثل رتبه های برتر این فصل را بخوانید.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل سوم زیست یازدهم

فصل سوم نیز مانند فصل اول از دو گفتار تشکیل شده است. در اولین گفتار به استخوان ها و اسکلت پرداخته میشود و در گفتار دوم در مورد ماهیچه و حرکت صحبت می شود. فایل روش مطالعه این فصل را گوش کنید تا حقایق برای شما روشن شود.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل چهارم زیست یازدهم

در چهارمین فصل زیست یازدهم به تنظیم شیمیایی پرداخته می شود. در فایل صوتی استراتژی و روش مطالعه زیست این فصل به شما خواهیم گفت چطور مثل یک حرفه ای و رتبه برتر این فصل را مطالعه کنید.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل پنجم زیست یازدهم

ایمنی موضوعی است که در پنجمین فصل زیست شناسی پایه یازدهم در مورد صحبت می شود. در سه گفتار سه خط دفاعی بدن بررسی می شود. در فایل روش مطالعه زیست کنکور برای پرای پایه یازدهم به طور کامل در مورد نوع مطالعه و استراتژی که برای خواندن این درس اتخاذ کنید، صحبت می کنیم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل ششم زیست یازدهم

کروموزوم ، میتوز و میوز موارد مهمی هستند که در سه گفتار فصل تقسیم یاخته ها مورد بررسی قرار میگیرند. در این قسمت از استراتژی مطالعه زیست یازدهم به طور کامل در مورد فصل ششم صحبت می کنیم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل هفتم زیست یازدهم

فصل هفتم یا تولید مثل از مهمترین فصل های این کتاب می باشد. این فصل تنها جایی که است که شامل 4 گفتار می شود که نشان از اهمیت و حجم بیشتر مطالب آن است. فایل صوتی زیر رو گوش بده تا بهت بگیم چطوری باید این فصل رو بخونی تا از پس هر سوالی بر بیای.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل هشتم زیست یازدهم

در ادامه مباحث تولید مثل فصل هفتم در این فصل در مورد تولید مثل نهاندانگان صحبت می شود. در فایل روش مطالعه زیست یازدهم این فصل نکات طلایی و مهمی را برای روش خواندن این درس گفته ایم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل نهم زیست یازدهم

در آخرین فصل زیست 2 در مورد پاسخ گیاهان به محرک ها صحبت می کنیم. تنظیم کننده های رشد در گیاهان و پاسخ به محیط دو گفتار مورد بحث در این فصل هستند. در فایل صوتی زیر رازهای مهمی در مورد مطالعه این فصل به شما خواهیم گفت.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.


روش مطالعه زیست دهم

روش مطالعه زیست دهم

در این بخش با ویژه ترین فایل های صوتی در خصوص روش مطالعه زیست کنکور برای پایه دهم با شما هستیم. زیست دهم شامل 7 فصل می شود. در ادامه به شما میگوییم که چطور باید هر فصل را مطالعه کنید و استراتژی رتبه های برتر در مطالعه هر فصل به چه صورتی است. همچنین در خصوص اهمیت هر بخش ، تعداد سوالات ، اهمیت در آزمون های آزمایشی نیز صحبت می کنیم.

در هر باکس سبز رنگ زیر یک قسمت از استراتژی مطالعه زیست پایه یازدهم قرار گرفته است. در هر قسمت روش درس خواندن زیست یازدهم مثل رتبه های برتر آموزش داده می شود.

فصل اول زیست دهم

در اولین فصل زیست دهم به مباحث اولیه و مقدماتی پرداخته می شود. در فایل صوتی ویژه استراتژی روش مطالعه زیست کنکور برای این فصل تمامی نکاتی که در هنگام مطالعه باید به آن دقت کنید ذکر شده است.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل دوم زیست دهم

دومین فصل زیست دهم با عنوان گوارش و جذب موارد شامل 4 گفتار می باشد. از یاخته و بافت جانوری گرفته تا تنوع گوارش در جانداران در این فصل بررسی می شود. فایل صوتی روش مطالعه زیست کنکور برای این فصل از پایه دهم را گوش کنید تا همه چیز برای شما روشن شود.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل سوم زیست دهم

تبادلات گازی عنوان سومین فصل زیست پایه دهم می باشد. این فصل از سه گفتار با عناوین سازوکار دستگاه تنفس انسان، تهویه ششی و تنوع تبادلات گازی تشکیل میشود. فایل صوتی رو گوش کن تا بهت بگیم روش مطالعه رتبه های برتر برای این فصل چطوریه!

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل چهارم زیست دهم

فصل گردش مواد در بدن از مهمترین فصل های زیست شناسی 1 می باشد. قلب، رگ ها، خون و تنوع گردش مواد در جانداران 4 گفتار این مهم این فصل می باشد. روش ها و نکات بسیر مهمی را برای خواندن این فصل در فایل صوتی زیر گفته ایم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل پنجم زیست دهم

در این قسمت از استراتژی روش مطالعه زیست کنکور رتبه های برتر با پنجمین فصل زیست دهم همراه شما هستیم. فایل صوتی زیر را گوش کنید تا بدانید چه استراتژی برای مطالعه این فصل داشته باشید.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل ششم زیست دهم

در ششمین فصل زیست شناسی پایه دهم با مباحث از یاخته تا گیاه همراه هستیم. اینکه چه استراتژی داشته باشیم و روش مطالعه رتبه ایده آل برای این فصل به چه صورت است را در فایل صوتی زیر گفته ایم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.

فصل هفتم زیست دهم

آخرین فصل زیست دهم با نام جذب و انتقال موارد در گیاهان دارای 3 گفتار می باشد. در آخرین قسمت استراتژی روش مطالعه زیست کنکور رتبه های برتر پایه دهم در مورد این فصل هم نکات فوق العاده ای را گفته ایم.

دانلود فایل صوتی

روی پلیر بزنید تا آنلاین گوش کنید.


روش مطالعه زیست رتبه های برتر کنکور

در این بخش میخوایم با روش مطالعه زیست شناسی رتبه های برتر کنکور که در سایت کانون درج شده است در خدمت شما باشیم.

روش مطالعه امیر رضا براتی – رتبه 1 کنکور 97

امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 97 می باشد. ایشون در مورد روش مطالعه درس زیست شناسی گفتن :

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس به صورت متناوب تست می زدم. ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس تست می زدم. پس از تست زدن، کتاب درسی را مجددا می خواندم اما این بار به صورت عمیق تر مطالعه می کردم. در این درس تمرکز اصلی و تاکیدم بر روی مطالعه ی کتاب درسی بود.

تکنیک مطالعه زیست کنکور سارا همتی – رتبه 1 کنکور 94

سارا همتی رتبه 1 کنکور تجربی سال 94 توانسته زیست را 89.4 درصد بزند. اما روش مطالعه ایشون :

مطالعه می‌کردم و تست آموزشی می‌زدم بعد دوباره به کتاب برمی‌گشتم و نکات تست‌ها را در کتاب یادداشت می کردم و دیگر به آن تست‌ها مراجعه نمی‌کردم و سری‌های بعدی کتاب را مرور می‌کردم. همیشه طبق روش‌ مطالعه‌ام پیش می‌رفتم یعنی اول تست و بعد خواندن. به کتاب درسی توجه زیادی داشتم و تمام نکات تست‌ها را در کتاب درسی یادداشت می‌کردم. هر چه تست در کتاب کمک آموزشی بود را پاسخ می‌دادم البته به کنکور‌ها بیشتر توجه می‌کردم چون مهم‌تر هستند.


5 نکته از رتبه های برتر کنکور

در بین صحبت هایی که رتبه های برتر داشتن 5 تا از صبحت هایی که در مبحث روش مطالعه زیست کنکور دیدیدم بسیار مهم تر و کاربردی تر بود که در ادامه آن ها می بینید.

1. دانیال حبیبان میبدی – رتبه 2 ایثارگران :

فقط کتاب درسی را می خواندم و  نکات مهمی را که زیاد تکرار شده بود در حاشیه ی کتاب یادداشت می کردم و سپس سراغ تست های مربوطه می رفتم. من در کنکور سراسری درس زیست شناسی را 82 درصد زدم.

2. پریا ولیزاده – رتبه 4 منطقه 1 :

من در ابتدا متن کتاب درسی را روزنامه وار می خواندم، سپس به حل تست می پرداختم و نکات مهم تست ها را در حاشیه ی کتاب یادداشت می کردم. پس از تسلط نسبی به متن کتاب درسی، برای مرور، حاشیه نویسی های خود را مجددا می خواندم و متن کتاب را دقیق تر بررسی می کردم. سپس سراغ تست های دشوارتر می رفتم و نکات مهم آن ها را حاشیه نویسی می کردم. حاشیه نویسی های کتاب، منبع مناسبی برای مرور مطالب در دوران جمع بندی شده بود.

3. سارا کمالی – رتبه 2 منطقه 1 تجربی :

اوایل درس زیســت را در آزمونهای کانون 6 از 10 پاسخ میدادم و به تدریج آن را به 8 از 10 افزایش دادم و در کنکور موفق به کســب درصد 84 شــدم. من دلیل این افزایش را طرح تســت از کتاب درسی میدانم که باعث میشد کتاب را مانند یک طراح سؤال بخوانم و به مطالب آن توجه کنم.

4. بهراد نعمت الهی – رتبه 5 منطقه 3 :

من اول کتاب درسی را مطالعه می کردم و سپس تست می زدم. تستها را تحلیل می کردم و نکات مهم آنها را کنار متن اصلی کتاب یادداشت می کردم. همچنین به جای مطالعه ی چندین کتاب و درسنامه، بارها و بارها کتاب درسی را مطالعه کرده و از روش بازیابی در این درس استفاده کردم.

5. پوریا برزین – رتبه 10 منطقه 1 تجربی :

من در کنکور درس زیست شناسی را 94.7 درصد زدم . روش من به این صورت بود که :

 1. من کتاب درســی را به منبع جامعی برای خود تبدیل کرده بودم و پس از تسلط بر مطالب کتاب به تست زدن می پرداختم.
 2. هر روز این درس را به طور منظم مطالعه می کردم.
 3. حاشیه نویسی در کتاب درسی را به دقت انجام می دادم.
 4. نکات فصل های مختلف کتاب را ترکیب می کردم.
 5. اوایل تستهای تألیفی کار می کردم اما در آخر سال به این نتیجه رسیدم که حل سؤالات کنکور بیشتر به من کمک می کند.
 6. برای دوران جمع بندی از کتابهای سه سطحی استفاده کردم چون تست های گزینش شده و سطح بالایی داشت.

سخن آخر

امیدواریم از گنجینه روش مطالعه زیست کنکور که با همکاری دیجی کنکور با رتبه های برتر تولید شده راضی بوده باشید. حتما سایر گنجینه سایر درس ها رو هم ببینید.

هر سوال ، نظر یا نکته ای که دارید برامون کامنت بزارید ، سریع بهتون جواب میدیم.


برای دیدن روش مطالعه سایر دروس مانند این صفحه روی لینک زیر بزنید.

گنجینه روش مطالعه کنکور


2
برچسب ها :
نویسنده مطلب تیم تحریریه دیجی کنکور
تیم تحریریه و تولید محتوا دیجی کنکور، متشکل از بیش از 100 رتبه برتر کنکور، در چند سال اخیر می باشد. همیشه سعی ما، این بوده که بهترین محتوا را برای شما عزیزان تولید کنیم.

دیدگاه شما

2 دیدگاه

 • mahsa
  4 سال پیش

  خیلی عالی بودن فایل ها فقط نمیدونم چرا واسه من دانلود نمیشه.ممنون میشم بررسی کنین

  • تیم تحریریه دیجی کنکور
   4 سال پیش

   سلام مهسا جان
   خوشحالیم به دردتون خورد.
   امکان دانلود درسته و میتونید دانلود انجام بدید.